O nama

Prvi put u Hrvatskoj je zaokružena cjelina od kompjutorske dinamičke dijagnostike deformacija stopala i poremećaja hoda , potom kompjutorske (automatske) izrade ortopedskih uložaka od desetina različitih vrsta materijala, te dinamičke kompjutorske provjere izrađenog ortopedskog uloška.

Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Kinematika" zdravstvena je ustanova namijenjena prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti i ozljeda stopala, te poremećaja hoda kod djece, odraslih, dijabetičara , reumatičara , rekreativnih i vrhunskih sportaša.

Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju " Kinematika" smještena je u Laginjinoj 16 (DZ Centar) u Zagrebu. S radom je započela 3.11.1997. godine.

kinematikaU Poliklinici radi stalno zaposleni posebno izobraženi liječnik, a kao stručni savjetnici probrani vrhunski stručnjaci na području ortopedije i traumatologije te sportske medicine. Medicinski direktor je prof. dr. sc. Marko Pećina , a zamjenik direktora prof. dr. sc. Gojko Buljat. Za dinamičku dijagnostiku deformacija stopala i poremećaja hoda koristi se elektronsko mjerenje tlaka ispod tabana prilikom stajanja i prilikom hoda po specijalnoj platformi- emed system.

Nakon izrade ortopedskih uložaka u nekih skupina pacijenata , osobito npr. u dijabetičara , može se provjeriti ponovno opterećenje stopala (tabana), ali sada prilikom nošenja uložaka u obući. Za takvu provjeru postoji posebno izrađen pedar system koji se stavi u obuću pacijenta.

CAD/CAM SYSTEM

Nakon obavljenih dijagnostičkih postupaka i dobivenih podataka na emed systemu , digitalizacijom otiska stopala pacijenta dobiveni se podaci prenose u 3D grafički oblik. Uz pomoć CAD (Computer Assisted Design) i CAM (Computer Assisted Machine) sistem dobiva mogućnost 3D kreiranja ortopedskog uloška i to individualno za svakog pacijenta, a prema odluci liječnika koji ga je klinički pregledao. Konačni podaci o kreiranom ortopedskom ulošku upućuju se robot mašini koja precizno izrađuje ortopedski uložak.

Povezanost emed system dijagnostike s CAD/CAM sistemima u proizvodnji ortopedskih uložaka još je vrlo rijetka. Poliklinika za ortopediju "Kinematika" u Zagrebu je rijetka ustanova u Europi koja posjeduje takav cjelovit i zaokružen lanac od kompjutorske dijagnostike, preko kompjutorske (automatske) izrade ortopedskih uložaka, do kompjutorske kontrole izrađenih uložaka tijekom nošenja u obući.

Izrada ortopedskih uložaka od desetina vrsta materijala nakon analize opterećenja stopala tijekom hoda te provjera izrađenih uložaka tijekom hoda i to sve uz pomoć složenih analiza i robot mašina moguća je jedino u Poliklinici za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KINEMATIKA.