O nama

Prvi put u Hrvatskoj je zaokružena cjelina od kompjutorske dinamičke dijagnostike deformacija stopala i poremećaja hoda , preko kompjutorskog oblikovanja i robotske izrade ortopedskih uložaka od širokog spektra specijaliziranih materijala.

Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Kinematika" zdravstvena je ustanova namijenjena prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti i ozljeda stopala, te poremećaja hoda kod djece, odraslih, dijabetičara, reumatičara, rekreativnih i vrhunskih sportaša.

kinematikaPoliklinika " Kinematika" smještena je u Laginjinoj 16 (DZ Centar) u Zagrebu. S radom je započela 3.11.1997. godine. U Poliklinici od njenog osnivanja radi specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije Maja Mirković, posebno educirana iz područja podologije. Osnivači ustanove su vrhunski stručnjaci na području ortopedije i traumatologije te sportske medicine: prof. dr. sc. Marko Pećina , prof. dr. sc. Gojko Buljat, prim.dr.Zvonko Kejla i ostali. Za kompjutorsku analizu i dijagnostiku deformacija stopala i poremećaja hoda koristi se elektronsko mjerenje tlakova ispod stopala prilikom hoda po specijalnoj platformi. U pojedinim slučajevima, kod slabije pokretnih ili nekoordiniranih pacijenata, mjerenje se može izvršiti i statički.

CAD/CAM SYSTEM

Nakon kliničkog pregleda i kompjutorske analize hoda, otisak stopala u digitalnom obliku prenosi se u program za dizajn ortopedskih uložaka (CAD-Computer Aided Design). Ortopedski uložak potom se vrlo precizno robotski izrađuje (CAM-Computer Aided Machine).

Ortopedski uložak oblikuje se individualno, ne samo za a svakog pacijenta, nego i za svako stopalo posebno, prema odluci liječnika koji ga je klinički pregledao. Ortopedski ulošci izrađuju se od širokog spektra specijaliziranih materijala ovisno o indikaciji: namjeni ortopedskih uložaka, dobi, tjelesnoj masi, dijagnozi i vrsti obuće koja se upotrebljava.

Za nošenje ortopedskih uložaka poželjna je duboka, komotnija obuća. Postoji i specijalna obuća za nošenje ortopedskih uložaka : papuče, sandale i cipele iz kojih se vadi postojeći tvornički uložak i smješta onaj ortopedski.