Osoblje

Osoblje Poliklinike za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kinematika

Maja

Maja Mirković  dr. med. FEBPRM
specijalist fizikalne medicine
i rehabilitacije

ravnateljica Poliklinike 

Helena

Helena Deskar
tajnica Poliklinike

Ivan

Ivan Mikić
postolarski tehničar

Prof. dr. sc. Marko Pećina
medicinski direktor Poliklinike
specijalist ortoped

Prof .dr.sc. Gojko Buljat
zamjenik medicinskog direktora Poliklinike
specijalist kirurg traumatolog i neurokirurg