Područje rada

područje rada

U Poliklinici za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Kinematika" vrše se klinički pregledi stopala, te kompjuterska analiza hoda.

Pregledi se vrše kod djece i omladine , te se nakon analize odlučuje da li postoji potreba za primjenom korektivnog ortopedskog uloška u toj dobi.

Za odrasle osobe primjenjuju se , ukoliko postoji indikacija , rasteretni ortopedski ulošci.

Kompjuterski izrađeni ortopedski ulošci mogu se primijeniti preventivno , npr. u sportaša ili osoba koje na poslu stoje. Također se primjenjuju i u liječenju raznih deformacija, tegoba i ozljeda stopala, samostalno ili uz druge mjere liječenja- fizikalnu terapiju ili operativno liječenje.