Područje rada

područje rada

U Poliklinici za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Kinematika" vrše se klinički pregledi stopala, te kompjuterska analiza hoda.

Kod djece i mladeži kompjutorskom analizom mjeri se otklon od fiziološkog nalaza za dob i odlučuje da li postoji potreba za primjenom korektivnog ortopedskog uloška.

Za odrasle osobe primjenjuju se, ukoliko postoji indikacija, rasteretni ortopedski ulošci. Kompjuterski izrađeni ortopedski ulošci mogu se primijeniti preventivno, npr. u sportaša ili osoba koje na poslu stoje. Također se primjenjuju i u liječenju raznih deformacija, tegoba i ozljeda stopala, samostalno ili uz druge mjere liječenja- fizikalnu terapiju ili operativno liječenje.

U Poliklinici imamo i ponudu različitih ortoza za stopala (hallux valgus korektor, separatori za prste, korektor za savijene prste) i specijalnih papuča za nošenje ortopedskih uložaka.prethodni

Klinički pregled u ambulanti vrši liječnik.

Kompjutorska analiza hoda.

Analiza nalaza dobivenih mjerenjem na kompjutorskoj platformi.

Nakon kliničkog pregleda i kompjutorske analize hoda izrađuju se individualni kompjuterski ortopedski ulošci pomoću CAD/CAM sustava.

slijedeći